Nattvandring Ängelholm

LÄNKAR & Telefonnummer

 

BOJ Brottsofferjouren                 0200-212 019           0431-143 00

BRIS                                              116 11   För vuxna: 077-15 050 50

Friends                                          08-545 519 90

Giftinformationscentralen           010-456 67 00

Info vid olyckor kris (ej akut)     113 13

Jour för försvunna barn <18år   116 000

Natteravnene Danmark

Nattravnene Norge

Räddningstjänsten                       010-21 90000

Sjukvårdsupplysningen              1177

Skånetrafiken                               0771-77 77 77

SOS Alarm                                    112 

Suicide Zero - mail                       010-200 80 12

Taxi Ängelholm                            0431-17 17 0

Ungdomsmottagningen              077-123 66 00

POLISEN Skåne                           114 14

Tullverket                                      0771-520 520

Ängelholms kommun                  0431-870 00

 

                                          

                 

 

NATTVANDRING ÄNGELHOLM

Vill du prova på nattvandring kontakta oss via något av nedan:

076-216 74 00 Magnus Wargenklinth 

angelholm@nattvandring.nu

Nattvandring.nu

 

Nattvandring.nu är en politiskt och religiöst obunden stiftelse som arbetar för att utveckla, stödja och främja nattvandring i hela landet. Vårt mål är att värna om ungdomars bästa på ungdomars egna villkor och därigenom skapa förtroende och dialog som annars inte var möjlig. Just genom att bygga jämnbördiga relationer till ungdomarna så få vi en helt annan insikt och förståelse för deras situation.