Nattvandring Ängelholm

LÄNKAR & Telefonnummer

 


 BOJ Brottsofferjouren                 0200-212 019           0431-143 00


 

BRIS                                              116 11   För vuxna: 077-15 050 50


 

Friends                                          08-545 519 90


 

Giftinformationscentralen           010-456 67 00


 

Info vid olyckor kris (ej akut)     113 13


 

Jour för försvunna barn <18år   116 000


 

Natteravnene Danmark


 

Nattravnene Norge


 

Räddningstjänsten                       010-21 90000


 

Sjukvårdsupplysningen              1177


 

Skånetrafiken                               0771-77 77 77


 

SOS Alarm                                    112 


 

Suicide Zero - mail                       010-200 80 12


 

Taxi Ängelholm                            0431-17 17 0


 

Ungdomsmottagningen              077-123 66 00


 

POLISEN Skåne                           114 14


 

Tullverket                                      0771-520 520


 

Ängelholms kommun                  0431-870 00


 

NATTVANDRING ÄNGELHOLM

Vill du prova på nattvandring kontakta oss via något av nedan:

076-216 74 00 Magnus Wargenklinth 

angelholm@nattvandring.nu

Nattvandring.nu

 

Nattvandring.nu är en politiskt och religiöst obunden stiftelse som arbetar för att utveckla, stödja och främja nattvandring i hela landet. Vårt mål är att värna om ungdomars bästa på ungdomars egna villkor och därigenom skapa förtroende och dialog som annars inte var möjlig. Just genom att bygga jämnbördiga relationer till ungdomarna så få vi en helt annan insikt och förståelse för deras situation.