Nattvandring Ängelholm

Alla Kan festival

Lördagen den 31 augusti är det familjefestival

och vi kommer att finnas på plats mellan 19-23.

Samling innan vid lokalen 18.45

Någon som vill prova på nattvandring hör av till

Hans Hammargren 0708-989 500

angelholm@nattvandring.nu

Nattvandring.nu

 

Nattvandring.nu är en politiskt och religiöst obunden stiftelse som arbetar för att utveckla, stödja och främja nattvandring i hela landet. Vårt mål är att värna om ungdomars bästa på ungdomars egna villkor och därigenom skapa förtroende och dialog som annars inte var möjlig. Just genom att bygga jämnbördiga relationer till ungdomarna så få vi en helt annan insikt och förståelse för deras situation.