Nattvandring Ängelholm

Inspark Gymnasieskolan

Vandring den 20 september 2019. 
Inspark för gymnasiet på PoP, (fd Harrys), 22-02. 
Samling vid lokalen, Vaktgatan 3, klockan 2200. 
Välkommen både gammal som ny vandrare.

Anmälan på något av följande:

angelholm@nattvandring.nu eller

Magnus 0762-167400 eller

Hans 0708-989500

Nattvandring.nu

 

Nattvandring.nu är en politiskt och religiöst obunden stiftelse som arbetar för att utveckla, stödja och främja nattvandring i hela landet. Vårt mål är att värna om ungdomars bästa på ungdomars egna villkor och därigenom skapa förtroende och dialog som annars inte var möjlig. Just genom att bygga jämnbördiga relationer till ungdomarna så få vi en helt annan insikt och förståelse för deras situation.