Nattvandring Ängelholm

NATTVANdRing ÄNGELHOLM

Vi är en grupp, i nordvästra Skåne, som tillhör stiftelsen Nattvandring.nu.

Än så länge är detta en liten grupp med aktiva nattvandrare som försöker vara ute minst en kväll i månaden men vi välkomnar gärna fler, för ju fler aktiva vandrare vi är desto fler kvällar kan vi vandra.

I Nattvandring Ängelholm är vi alla med olika bakgrund men har roligt tillsammans när vi är ute, dessutom knyts det bra kontakt med ungdomarna. Många är de som visar sin tacksamhet när vi finns där och de har någon vuxen att prata med.

Ibland behöver de prata med någon annan än familjen. Samtidigt vet de om att vi gör detta frivilligt och det uppskattas, att vi, som de säger, offrar vår fritid för att se till att de har det bra och kan få hjälp och stöd om det behövs.

Så har du lite tid över så kan du ju komma hit och provvandra en kväll med oss för att se om det kan vara något för just dig. Vi tar emot alla som vill testa. Ju fler vi är desto bättre blir vi. 

Hoppas att vi ses.

 

P.s. Titta gärna runt lite bland flikarna så får ni mer information. 

NATTVANDRING ÄNGELHOLM

Vill du prova på nattvandring kontakta oss via något av nedan:

076-216 74 00 Magnus Wargenklinth 

angelholm@nattvandring.nu

Nattvandring.nu

 

Nattvandring.nu är en politiskt och religiöst obunden stiftelse som arbetar för att utveckla, stödja och främja nattvandring i hela landet. Vårt mål är att värna om ungdomars bästa på ungdomars egna villkor och därigenom skapa förtroende och dialog som annars inte var möjlig. Just genom att bygga jämnbördiga relationer till ungdomarna så få vi en helt annan insikt och förståelse för deras situation.