Nattvandrarna Ängelholm

LÄNKAR & Telefonnummer

BRIS                                              116 11   För vuxna 077-15 050 50

POLISEN Skåne                           114 14

SOS Alarm                                    112

Giftinformationscentralen           010-456 67 00

Ängelholms kommun                  0431-870 00

TULLVERKET                               0771-520 520

Friends                                          08-545 519 90

Natteravnene Danmark

Nattravnene Norge

BOJ Brottsofferjouren                 0200-212 019        0431-143 00

Sjukvårdsupplysningen              1177

Skånetrafiken                                  0771-77 77 77

INFO vid olyckor kris (ej akut)       113 13

Cykel2

NATTVANDRING ÄNGELHOLM

Vill du prova på nattvandring kontakta oss via något av nedan:

076-216 74 00 Magnus Wargenklinth 

angelholm@nattvandring.nu
Swish _160x 600_budskap1

Nattvandring.nu

 

Nattvandring.nu är en politiskt och religiöst obunden stiftelse som arbetar för att utveckla, stödja och främja nattvandring i hela landet. Vårt mål är att värna om ungdomars bästa på ungdomars egna villkor och därigenom skapa förtroende och dialog som annars inte var möjlig. Just genom att bygga jämnbördiga relationer till ungdomarna så få vi en helt annan insikt och förståelse för deras situation.