Nattvandring Ängelholm

Under vecka 40 , 30 sept - 6 oktober kommer Ängelholm att ha en Trygghetsvecka.
Hela programmet, för denna vecka, hittar du genom att klicka här.


 

Representanter från Nattvandring Ängelholm kommer att deltaga enligt nedan:

Måndag 30 september, klockan 18 - 21,  Jarl Kullescenen

Närvaro i samband med föreläsning och utbildning gällande suicid.


 

Onsdag 2 oktober, klockan 17.45 - 20.00, stadshuset

Närvaro i samband med informationskväll gällande Grannsamverkan och skydd av bostad.


 

TORsdag 3 oktober, klockan 17.30 - 20.30, stadsbibliotekets hörsal, Vå 2

Utställare i samband med minikonferensen 


 

Fredag 4 oktober, MKhuset

Presentation, av Nattvandring Ängelholm, för ungdomar, föräldrar och övriga intresserade.

  • klockan 16.30
  • klockan 20.30

 

 Lördag 5 oktober, Stortorget - välkommen att nattvandra med oss

Kom med och prata med oss, ställ dina frågor.
Vem vet? Du kanske är en nattvandrare du med när kvällen är över ...

  • klockan 20.00- 20.45
  • klockan 21.00 - 21.45

 

NATTVANDRING ÄNGELHOLM

Vill du prova på nattvandring kontakta oss via något av nedan:

076-216 74 00 Magnus Wargenklinth 

angelholm@nattvandring.nu

Nattvandring.nu

 

Nattvandring.nu är en politiskt och religiöst obunden stiftelse som arbetar för att utveckla, stödja och främja nattvandring i hela landet. Vårt mål är att värna om ungdomars bästa på ungdomars egna villkor och därigenom skapa förtroende och dialog som annars inte var möjlig. Just genom att bygga jämnbördiga relationer till ungdomarna så få vi en helt annan insikt och förståelse för deras situation.