Nattvandring Ängelholm

Under vecka 40 , 30 sept - 6 oktober kommer det i Ängelholm vara en Trygghetsvecka
och Nattvandring Ängelholm kommer att deltaga vid följande tillfälle:

Onsdag 2 oktober som utställare i sambnad med infomöte på Stadshuset mella 18-20.

Lördag 5 oktober Nattvandring i Ängelholm och ev på annan ort i kommunen 19-23
Startplatser återkommer vi med.

 

NATTVANDRING ÄNGELHOLM

Vill du prova på nattvandring kontakta oss via något av nedan:

076-216 74 00 Magnus Wargenklinth 

angelholm@nattvandring.nu

Nattvandring.nu

 

Nattvandring.nu är en politiskt och religiöst obunden stiftelse som arbetar för att utveckla, stödja och främja nattvandring i hela landet. Vårt mål är att värna om ungdomars bästa på ungdomars egna villkor och därigenom skapa förtroende och dialog som annars inte var möjlig. Just genom att bygga jämnbördiga relationer till ungdomarna så få vi en helt annan insikt och förståelse för deras situation.