HLRutbildning

passa på ...

 

HLR2

 

Via Civilförsvaret har du, som privatperson eller förening, möjlighet att boka gratis utbildning inom HLR vuxen och HLR barn*. finns även utbildningar inom första hjälpenm hemberedskap, säkrare barn samt säkrare senior som även de är helt gratis.

Ni kan ta kontakt med antingen ABF eller utbildare Ole
som ni når på 0706 - 660 505.

Detta är ett bra sätt att "hjärtsäkra" din kommun.

 

*Denna utbildning kostar 275 kr per person och genomförs först efter godkänt resultat på HLR vuxen.

NATTVANDRING ÄNGELHOLM

Vill du prova på nattvandring kontakta oss via något av nedan:

076-216 74 00 Magnus Wargenklinth 

angelholm@nattvandring.nu

Nattvandring.nu

 

Nattvandring.nu är en politiskt och religiöst obunden stiftelse som arbetar för att utveckla, stödja och främja nattvandring i hela landet. Vårt mål är att värna om ungdomars bästa på ungdomars egna villkor och därigenom skapa förtroende och dialog som annars inte var möjlig. Just genom att bygga jämnbördiga relationer till ungdomarna så få vi en helt annan insikt och förståelse för deras situation.