Nattvandring Ängelholm

MYCKET VIKTIG INFORMATION 2020-03-12

 

Med anledning av situationen i landet och övriga världen – Coronavirus – blir det fler och fler frågor kring hur nattvandrare skall tänka i olika situationer.

Precis som ni alla, följer vi händelseutvecklingen och myndigheters rekommendationer och beslut. Men några grundläggande saker att tänka på vill vi förmedla.
- Undvik ta i hand.
- Undvik kramar.
- Är du eller någon annan förkyld, har hosta eller nysningar – avstå nattvandring, stanna hemma.
- Hosta och nys i armvecket.
- Undvik att röra ögon, näsa och mun.
- Tvätta händerna ofta med tvål o vatten efter toalettbesök, när du kommer in efter att ha varit ute, innan du äter – tvätta händerna så ofta du kan.
- Använd gärna handsprit (minst 60% alkohol) om möjligt.
- Om ni hjälper någon under vandring – använd engångshandskar och sprita händerna ordentligt efter.
- Var allmänt försiktiga i möten med andra.
- Undvik större folksamlingar - Använd sunt förnuft.

Vi förstår att en del är tveksamma till om man skall vandra och här kan vi bara idag säga att du/ni avgör. Men tänk i detta läge i första hand på er egen trygghet och säkerhet.
Det är du som fattar beslutet och stå för det!

Mer information kring verksamheten under närmsta tiden finner du på vår webbsida och på våra FB-sidor.

Stiftelsen nattvandring.nu Janne Lundholm Verksamhetschef


 

VIKTIG INFORMATION FRÅN STIFTELSEN NATTVANDRING NU

Inom stiftelsen nattvandring.nu gör vi allt vi kan för att förebygga smittspridning av Coronaviruset vilket gör, att vi idag 2020-03-12, har fattat beslut enligt nedan.
Beslutet gäller från idag, med omedelbar verkan, fram till 31 mars till en början. Vi följer utvecklingen och återkommer så snart ny information finns.

1. Vi distribuerar idag rekommendationer till de lokala nattvandringsgrupperna som baseras på Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
2. Vi har också beslutat att STOPPA alla möten, informationsträffar, föreläsningar och kurser.
3. Nu uppmanar vi alla till försiktighet och att hjälpa till för att begränsa spridningsrisken. Det gäller såväl oss anställda som våra lokala nattvandringsgrupper.
4. Vi stoppar därmed också alla tjänsteresor samt externa arrangemang.
5. Undantag görs vid ev. krissituation i grupper och då endast besök om absolut nödvändigt. Ta då kontakt med undertecknad!

Vi hoppas på allas förståelse och kommer ta kontakt med respektive part så snart situationen har lättat och vi då kan boka in nya möten och kurser.

Stiftelsen nattvandring.nu Janne Lundholm Verksamhetschef
janne@nattvandring.nu

NATTVANDRING ÄNGELHOLM

Vill du prova på nattvandring kontakta oss via något av nedan:

076-216 74 00 Magnus Wargenklinth 

angelholm@nattvandring.nu

Nattvandring.nu

 

Nattvandring.nu är en politiskt och religiöst obunden stiftelse som arbetar för att utveckla, stödja och främja nattvandring i hela landet. Vårt mål är att värna om ungdomars bästa på ungdomars egna villkor och därigenom skapa förtroende och dialog som annars inte var möjlig. Just genom att bygga jämnbördiga relationer till ungdomarna så få vi en helt annan insikt och förståelse för deras situation.