Nattvandring Ängelholm

STIFTELSEN NATTVANDRING.NU

 

JUNI 2019 (reviderad november 2021)

VIKTIG INFORMATION TILL FÖRETAGARE ANG TELEFONFÖRSÄLJNING AV SPONSORPAKET

Sedan en tid tillbaka blir butiker och andra företag kontaktade per telefon av säljare som säljer ”SPONSORPAKET” för nattvandring/nattvandrarna.

Man har hänvisat till stiftelsen nattvandring.nu, stiftelsens huvudkontor, stiftelsens kansli och att man ringer från Nattvandring.

Stiftelsen nattvandring.nu, idag landets största organisation med drygt 360 lokala grupper som engagerar drygt 49 000 vuxna, har inget med denna försäljning att göra.

Telefonsamtalen kommer bl.a. från Örebrotrakten, diverse mobiltelefoner men också anonymiserade telefoner.

Säljmetoden som används gör så man uppfattar det som att ALLA GRUPPER får del av pengarna, den lokala gruppen får pengarna och så vidare. Detta är inte överensstämmande med verkligheten.

Vi, stiftelsen nattvandring.nu, beklagar att detta förekommer men vill göra er uppmärksamma på att:

• Inga pengar kommer våra grupper tillgodo

• Inga pengar kommer stiftelsen nattvandring.nu tillgodo

• Stiftelsen nattvandring.nu tar bestämt avstånd från denna typ av försäljning

Vår uppmaning är, om företag blir kontaktade:

- tacka INTE JA på telefon

- ta kontakt med den ev. lokala gruppen på orten och kontrollera om de ingår i stiftelsen nattvandring.nu.

Gör den det - då får gruppen INGA PENGAR av insamlade.

Vill man kontrollera med oss är ni alltid välkomna att ta kontakt med vår verksamhetschef eller ordförande:

Janne Lundholm                                                   Hans G Svensson
Verksamhetschef                                                  Ordförande
08-50 66 55 80 eller 0709-62 35 31                     0703-66 48 51
janne@nattvandring.nu                                     info@nattvandring.nu

 

STIFTARE OCH PARTNERS

 

Eon Webb Skandia Webb  Forsea

 Carlsberg Webb  Sophiahemmet Webb   Bankomat

 CA AnderssonLogo Slashx  Images

Infoping

 

Stiftelsen nattvandring.nu är en politiskt och religiöst obunden stiftelse som arbetar för ett ökat vuxenengagemang för barn och ungdomar samt att utveckla, stödja och främja nattvandring i hela landet.

Stiftelsen bildades 2008 av energibolaget E.ON och försäkringsbolaget Skandia. Idag ingår drygt 360 lokala nattvandrargrupper över hela landet som engagerar över 49 000 vuxna.

Vårt mål är att värna om ungdomars bästa på ungdomars egna villkor och därigenom skapa förtroende och dialog som annars inte är möjlig.

Just genom att bygga jämbördiga relationer till ungdomarna så får vi en helt annan insikt och förståelse för deras situation.

Detta samspel/utbyte erbjuder goda förutsättningar att minska bruket av alkohol och droger samt gatuvåldet och därigenom möjliggöra ett tryggare samhälle för oss alla.

Verksamheten drivs också så att det, så långt det är möjligt, skall vara helt kostnadsfritt för nattvandrargrupperna, d.v.s. inga medlemsavgifter eller årsavgifter.

Genom det nätverksavtal som varje lokal grupp tecknar erhåller man; Jackor med fleece eller västar, försäkring, trycksaker, startkit, föreläsningar och kurser med mera.

Idag är stiftelsen nattvandring.nu landets största fristående organisation inom nattvandring/ vuxenvandring/trygghetsvandring och ingår inte i någon annan organisation.

NATTVANDRING ÄNGELHOLM

Vill du prova på nattvandring kontakta oss via något av nedan:

076-216 74 00 Magnus Wargenklinth 

angelholm@nattvandring.nu

Nattvandring.nu

 

Nattvandring.nu är en politiskt och religiöst obunden stiftelse som arbetar för att utveckla, stödja och främja nattvandring i hela landet. Vårt mål är att värna om ungdomars bästa på ungdomars egna villkor och därigenom skapa förtroende och dialog som annars inte var möjlig. Just genom att bygga jämnbördiga relationer till ungdomarna så få vi en helt annan insikt och förståelse för deras situation.