Nattvandring Ängelholm

NATTVANDring ÄNGELHOLM

Nattvandring.nu är en stiftelse som har till syfte att främja och utveckla nattvandring i hela Sverige. På stiftelsen arbetar erfarna nattvandrare med rådgivning, utbildning och stöd till nattvandrargrupper runtom i landet.

Målet är att bidra till att minska risken för våld, skadegörelse och missbruk av alkohol och narkotika bland unga.

Vår nattvandrarlokal
Vår nattvandrarlokal på Vaktgatan 3 är bemannad i samband med vandring eller möte. Ni är gärna välkomna att besöka oss efter överenskommelse. 

 

 

NATTVANDRING ÄNGELHOLM

Vill du prova på nattvandring kontakta oss via något av nedan:

076-216 74 00 Magnus Wargenklinth 

angelholm@nattvandring.nu

Nattvandring.nu

 

Nattvandring.nu är en politiskt och religiöst obunden stiftelse som arbetar för att utveckla, stödja och främja nattvandring i hela landet. Vårt mål är att värna om ungdomars bästa på ungdomars egna villkor och därigenom skapa förtroende och dialog som annars inte var möjlig. Just genom att bygga jämnbördiga relationer till ungdomarna så få vi en helt annan insikt och förståelse för deras situation.